Algemeen
De voorwaarden E-Commerce zijn bijkomend van toepassing op de aanschaf van onze online dienstverlening.

Online betalingen
Wanneer de Cliënt via de beschikbare betaalpagina(‘s) investeert in een online Dienstverlening, is hij verplicht om onmiddellijk online te investeren. Enkel op die manier krijgt hij toegang tot de aangeschafte online dienstverlening.

Afhankelijk van de aangeboden dienst(en), doen wij beroep op Mollie of Stripe als betaalsysteem.

Wanneer de professionele consument (B2B) zijn (online) zitje wil annuleren, kan dit enkel geldig ten laatste 3 dagen voor aanvang van het Webinar of de workshop via e-mail op mentor@nicolegobin.be. Annuleren of verplaatsen na dit moment, geeft geen recht op terugbetaling of restitutie.

Wanneer kan een Cliënt (particuliere consument) afzien van zijn aanschaf?
Wanneer jij als natuurlijk persoon handelt voor privédoeleinden, met andere woorden met doeleinden die buiten zijn bedrijfs- en/of beroepsactiviteiten vallen (hierna: particuliere consument), kan hij binnen de 14 dagen afzien van zijn investering of aanschaf. Hoewel wij graag horen waarom jij van je aanschaf afziet, omdat wij onze dienstverlening daardoor kunnen verbeteren, heb jij de keuze ons daarop al dan niet een antwoord te geven.

Op welke manier kan een Cliënt (particuliere consument) afzien van zijn aanschaf?
Wanneer jij als particuliere consument wil afzien van je aankoop conform de voorwaarden, moet je ons een ingevuld en ondertekend herroepingsformulier bezorgen per mail op mentor@nicolegobin.be. Download in dit geval ons formulier.

Dit ingevulde en ondertekende formulier moet ons bereikt hebben binnen de veertien dagen na aanschaf van onze online Dienstverlening. De termijn van veertien dagen vangt aan op het moment dat je toegang krijgt tot het online platform of wanneer je de bevestiging van een online gesprek ontvangt, al dan niet met vermelding van de datum van het online gesprek.

Wanneer jij als particuliere consument aan alle formaliteiten voldoet om je te beroepen op je herroepingsrecht, betalen wij je binnen de 14 dagen na ontvangst van je melding tot herroeping van onze overeenkomst, het door jou geïnvesteerde bedrag terug.

Maar indien jij als particuliere consument ondertussen de aangeschafte Dienstverlening al gestart bent, is geen terugbetaling mogelijk. Wanneer de Dienstverlening evenwel uit één of meerdere (onder)delen of hoofdstukken of pijlers bestaat, worden de niet verbruikte (onder)delen, hoofdstukken of pijlers teruggestort. (Onder)delen, hoofdstukken en pijlers zijn ondeelbaar en worden integraal aangerekend eens ze gestart en/of begonnen zijn.

Bijkomend worden volgende kosten sowieso in mindering gebracht:

Afgenomen dienst Kosten in mindering Kosten in euro (*)
– (online) gesprek of groepssessie: voorbereidings- en dossierkosten 30 euro
– inloggen in ons platform: voorbereidings- en dossierkosten 30 euro
– opmaak van documenten, eigen aan de diensten die jij afnam Per opgemaakt document 111 euro

(*) Afhankelijk van jouw BTW statuut van de Cliënt en het BTW statuut van de afgenomen dienst, worden voormelde kosten verhoogd met het toepasselijke BTW bedrag

Wanneer vervalt een Cliënt (particuliere consument) zijn herroepingsrecht?
Als particuliere consument verlies jij je herroepingsrecht wanneer wij de online of de digitale Dienstverlening met jouw uitdrukkelijk voorafgaandelijke instemming onmiddellijk beschikbaar stellen en wanneer je tegelijk erkend hebt dat jij zijn herroepingsrecht hierdoor verliest.