Gebruiksovereenkomst

Wanneer jij intekent voor een (online) sessie, een (online) workshop of (online) Webinar, zijn er spelregels die jij moet respecteren.

Eén van de belangrijkste spelregels is dat jij je gegevens correct opgeeft in onze online platformen. Ook bij de gratis dienstverlening of de Free Goodies gelden dezelfde regels.

Een andere spelregel is dat jij de privacy van de andere deelnemers respecteert. Als deelnemer wordt van jou verwacht dat jij geen gedeelde informatie doorgeeft of openbaar maakt.

Verder neem jij actief deel aan een sessie. Nicole Gobin reikt jou materiaal aan dat jij kan inzetten en implementeren voor jouw kantoor. Jij kan bijgevolg maar een ander resultaat bekomen als jij tijdens de sessies gaat implementeren. En dat hangt alleen af van jou en jouw wil om te veranderen.

Draag jij bij aan het makelaarscollectief en stel jij een bruikbaar topic voor, dan krijg jij een eenmailge extra dankjewel in de vorm van 21% korting op prijzen van de lopende Webinars & workshops. En ook op de investering van het nieuwe Mentoring-traject dat voor jou een piloottraject wordt. Behoudens wanneer het topic al op de planning van Nicole staat.

Door in te tekenen in een (online) Webinar, een (online) workshop of andere, ga jij bijkomend akkoord met de privacyregels van Nicole Gobin – Gobinsight alsook met deze gebruiksregels, met die van de door ons gebruikte platformen en met de disclaimer.

Doelgroep
Wanneer een traject bedoeld is voor een specifieke doelgroep, staat dit vermeld. Alvorens je in te schrijven, kijk je zelf na of je binnen deze specifieke doelgroep valt.

Bij twijfel of ingeval je buiten de doelgroep valt, kan je spontaan contact opnemen met Nicole Gobin.

Maak jij deel uit van een groepering van ondernemingen, contacteer dan Nicole om te bekijken wat het toepasselijke groepstarief is.

Toegang tot het gebruikersplatform
Elke (gratis) gebruiker van onze dienstverlening heeft een eigen toegang tot het gebruikersplatform via onder meer een uniek e-mailadres en een wachtwoord.

De toegang tot het gebruikersplatform via inloggevens en paswoorden zijn persoonlijk. Ook de inhoud van de dienstverlening is altijd persoonlijk en kan met niemand anders gedeeld worden.

Misbruik kan onder meer leiden tot het onmiddellijk afsluiten van de toegang tot het gebruikersplatform in combinatie met de beëindiging van de dienstverlening. Bijgevolg is Gobinsight deze gebruikers geen enkele schadevergoeding verschuldigd en evenmin enige terugbetaling van de door de gebruiker eerder gedane investering(en).

Elke bezoeker en/of gebruiker van onze websites, met inbegrip van alle investeringspagina’s waarnaar wij verwijzen of platformen die wij gebruiken, gaat ermee akkoord dat het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om data aan onze websites en/of de door ons gebruikte gebruikersplatformen te onttrekken voor commerciële en andere zakelijke ondernemings- of private doeleinden, verboden is. De automatische, systematische en/of softwarematige vergelijking van versies van onze webpagina’s met inbegrip van inhoud en links is bijgevolg eveneens verboden.
Overheden kunnen evenwel in die hoedanigheid gebruik maken van deze of analoge technologie met het oog op de toetsing van wetgevingen.