De bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Jouw gegevens gebruiken we enkel in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetgevingen, die kaderen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Verwerkers van Jouw gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van onze websites is Nicole Gobin. Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen we zelf of in overleg met anderen/derden welke persoonsgegevens wij verzamelen, het doel alsook de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Anderzijds besteden wij als ondernemer bepaalde taken uit aan derden. Deze derden treden op als gegevensverwerkers om op ons verzoek (als verwerkingsverantwoordelijke) jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevensverwerkers handelen volgens onze instructies (als gegevensverantwoordelijke) en staan in voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van jouw gegevens.

Voor onderstaande diensten doen wij beroep op externe Verwerkers:

 • Administratieve en boekhoudkundige doeleinden
 • Beheer van onze contracten en onze contacten in onze beheerssystemen en platformen
 • E-mailmarketing doeleinden
 • Hosting-doeleinden
 • IT-doeleinden
 • Beheer van onze websites
 • Trainingsdoeleinden (diensten van Gobinsight via één of meerdere gebruikersplatformen)
 • Online betaalplatformen
 • Online communicatie: videobellen met opnames voor intern gebruik en indien nodig voor eventuele bewijsvoering

In sommige gevallen treden wij ook op als verwerker van persoonsgegevens, wanneer wij opdrachten uitvoeren voor derde partijen, die op onze diensten beroep doen. Zoals onder meer ondernemingen maar niet uitsluitend voor (hoge)scholen, ondernemers & ondernemingen en het gerecht in het kader van (gerechtelijke) bemiddeling. De behandeling van onze hoedanigheid als verwerker van persoonsgegevens, zoals voorzien in de deze paragraaf, valt buiten deze Privacyverklaring.

Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Conform de Privacy reglementering verwerken wij jouw persoonsgegevens om welbepaalde redenen (juridische grondslagen en doeleinden). Hieronder vind je de voornaamste redenen waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken:

 • De uitvoering van de overeenkomst zoals met jou overeengekomen, inclusief alle precontractuele stappen die we nemen met het oog op het sluiten van een overeenkomst met jou en/of je onderneming
 • Alle wettelijke regels en bepalingen die nodig zijn om onze overeenkomst te kunnen beheren en uitvoeren. Denk aan alle facturatiegegevens. Maar ook aan het nakijken of jouw gegevens overeenkomen met de door ons gekende en actuele gegevens, als wettelijke verplichting bij bepaalde activiteiten
 • De documenten, de informatie en/of de foto(‘s) die jij achterlaat en/of upload op onze websites alsook de reacties die je plaatst op onze websites
 • De documenten, de informatie en/of de foto(‘s) die jij achterlaat en/of upload op onze gebruikersplatformen alsook de reacties die jij op deze platformen plaatst
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming die je ons geeft voor de opnames van online (groeps-)sessies door met ons in zee te gaan. Weet dat deze opnames intern gebruikt worden om jou beter te kunnen helpen & om onze dienstverlening te verbeteren
 • Ons legitiem belang om je op de hoogte te houden van onze activiteiten om onze onderneming & onze activiteiten, met inbegrip van ons imago, mee te helpen promoten via verstuurde informatie, artikelen, nieuwsbrieven, updates, promoties en andere vormen van gratis communicatie en/of events
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming die je ons geeft voor het versturen van promotionele aanbiedingen aan jou

Welke van jouw specifieke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verbinden ons ertoe enkel die gegevens te verzamelen, die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden:

Als Mentor in communicatie & Changemanagement

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam,  je afbeelding (ingeval van een videosessie), je (digitale) handtekening (ondertekende overeenkomst), je klantencode, je facturatiegegevens en/of KBO- of BTW nummer
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)
 • Inhoud, met andere woorden elke tekst of ander inhoud op ingevulde formuleren, e-mail, brief of elk ander (digitaal) communicatiemiddel

Als erkend Bemiddelaar – Mediator

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornamen, adres, geboortedatum, je afbeelding (ingeval van een videosessie), je (digitale) handtekening (ondertekende overeenkomst), je klantencode, je facturatiegegevens en/of KBO- of BTW nummer. En alle gegevens die kaderen binnen een echtscheidingstraject. Denk in het bijzonder aan je financiële gegevens, je gezinssamenstelling het kindergeld, je (on)roerende goederen, de geboortedata van je kind(eren) alsook de  diverse informatie & aktes die noodzakelijk voor het indienen van een echtscheidingsdossier
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)
 • Inhoud, met andere woorden elke tekst of ander inhoud op ingevulde formuleren, e-mail, brief of elk ander (digitaal) communicatiemiddel

Als verzekeringsmakelaar

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornamen, adres, geboortedatum, je afbeelding (ingeval van een videosessie), je (digitale) handtekening (ondertekende overeenkomst), je klantencode, je facturatiegegevens en/of KBO- of BTW nummer
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)
 • Inhoud, met andere woorden elke tekst of ander inhoud op ingevulde formuleren, e-mail, brief of elk ander (digitaal) communicatiemiddel

Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens om elke bezoeker van onze website een persoonlijke en optimale gebruikservaring te bieden. Wanneer jij verder gebruik maakt van meerdere diensten, verzamelen we dus meer persoonsgegevens van je.

Gegevensverzameling is essentieel voor de goede werking van onze website alsook om onze diensten meer op jouw maat te kunnen aanbieden. Uitsluitend voor volgende doelen, verwerken wij je gegevens:

 • Het navolgen van wettelijke bepalingen
 • Het aanbieden, het beheer en verbeteren van onze aangeboden Dienstverlening, zowel on- als offline. Dit is met inbegrip van facturatiedoeleinden, persoonlijker beheer, inclusief het videobellen en het gebruik van onze gebruikersplatformen
 • De authenticatie en de toegang tot jouw unieke gebruikersprofiel op onze website en/of onze gebruikersplatformen
 • Ons in staat te stellen nog meer op jouw maat te gaan werken tijdens onze diensten
 • Marketingdoeleinden, zoals onder meer:
  • Nieuwe cliënten werven
  • Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven, updates, besparingen en andere gratis informatie, samen met het versturen van gelegenheidskaarten
  • Een profiel van onze cliënten opstellen op onze inschrijfformulieren voor nieuwsbrieven & updates (…) om zo onze communicatie beter op jouw maat te kunnen afstemmen
  • Het organiseren van activiteiten & evenementen om ons imago en onze organisatie te promoten bij ons doelpubliek

Hoe vaak krijg jij (digitale) nieuwsbrieven, updates, besparingen, en andere gratis informatie van ons?
In principe ontvang jij maximum elke week een communicatie van ons.

Maar wanneer een topic zo belangrijk en/of actueel is, kan het zijn dat jij een paar dagen achter elkaar een vervolg ontvangt. Ook bij de aanvang van onze communicatie, wanneer jij je inschreef voor een Webinar, workshop of andere activiteiten ontvang jij extra informatie/e-mails over ons.

Conform de privacyregels kan je op moment definitief uitschrijven.

Hoe lang bewaren wij je Persoonsgegevens?
Jouw Persoonsgegevens bewaren wij zolang dit nodig is om de eerder opgegeven doelen te bereiken. Ze worden uit onze databank verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien jij je recht tot verwijdering geldig uitgeoefend hebt.

Toch zijn wij verplicht om bepaalde gegevens gedurende een langere periode bij te houden. Denk maar aan facturatiegegevens. Omdat ze nu eenmaal vallen onder de wettelijke verplichtingen die wij als onderneming moeten naleven.

Het verhandelen van jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. En wij nemen de nodige stappen om deze zo goed mogelijk te beschermen. Wij hebben dan ook geen enkele intentie om jouw persoonsgegevens door te geven en/of te verkopen.

Maar zoals steeds wijzen wij je op het volgende: andere bedrijven, in het bijzonder de ondernemingen zoals Google, alle sociale media maar ook andere ondernemingen onderscheppen bepaalde van jouw gegevens via Cookies op hun toepassingen (plugins, software, enzovoort). Het delen en/of het “liken” van berichten zorgt eveneens voor het capteren van bepaalde van jouw gegevens door Sociale Media.

De in deze paragraaf vermelde ondernemingen blijven verantwoordelijk voor het capteren van jouw gegevens.

Jij kan van jouw kant de tijd te nemen om de privacy regels van al je lopende accounts door te nemen en aan te passen. Met andere woorden, al jouw actieve en niet-actieve of slapende accounts. Meer informatie vind je terug op het tabblad Cookies op deze pagina.

Welke rechten heb jij?
Jouw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals eerder uitgelegd. Ze worden verzameld en verwerkt op een relevante, gepaste en proportionele wijze. En ze worden niet langer dan noodzakelijk bewaard om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Conform de Privacy reglementering heb jij volgende rechten:

 • Het Recht op inzage
 • Het Recht op rectificatie van je persoonsgegevens
 • Het Recht op het wissen van jouw gegevens
 • Het Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens in sommige gevallen
 • Bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Het Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het Recht op het intrekken van je toestemming

Om één of meerdere van voormelde rechten te kunnen uitoefenen, moet je ons telefonisch op de hoogte brengen van jouw verzoek en ons dit na ons gesprek bevestigen op ons e-mailadres dat jij terugvindt op het overzicht van deze pagina. Wij antwoorden je zo snel als mogelijk en uiterlijk één maand na de ontvangst van jouw verzoek.

Het spreekt voor zich dat, wanneer je één van bovenstaande rechten wil uitoefenen, jij je op een zodanige manier moet kunnen identificeren zodat wij weten dat jij het bent.

In sommige gevallen hebben andere wetten en besluiten voorrang. Wij denken bijvoorbeeld aan de wettelijk verplichte termijnen voorzien in het kader van de bijhoudplicht voor boekhoudkundige stukken (facturen).

Wanneer wij over jouw Persoonsgegevens geen akkoord bereiken
Wanneer jij opmerkingen en/of bezwaren hebt over onze manier van verzamelen & verwerken van jouw Persoonsgegevens, dan nemen we die graag samen met jou door.

Komen we er samen maar moeilijk uit of blijf je bij je standpunt, dan kan je steeds een dossier indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan je ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en de bescherming van jouw persoonsgegevens.